Abonnementsbetingelser og vilkår

Generelt

Disse betingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.pharmapolar.no til forbrukere. Sammen med din bestilling utgjør betingelsene, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlag for kjøpet.

For at vi skal kunne gi deg den beste service når du tar kontakt med oss, vil all informasjon vedrørende ditt kundeforhold hos oss bli lagret i vår database. Du må være minst 18 år for å bli kunde av Pharmapolar AS.

Abonnement og forsendelse

Når du bestiller varer fra Pharmapolar AS, inngår du samtidig en avtale om abonnement for ønsket produkt, samt til pris og leveringsintervall, som beskrevet i ordrebekreftelsen.

Dette innebærer at du får regelmessige forsendelser med det kosttilskuddet du har valgt – direkte til din postkasse. På denne måten sikrer du deg at du får en ny forsyning hver gang boksen er tom.

Abonnementet løper til det blir sagt opp. Dersom du ønsker flere forsendelser, vil hoppe over en forsendelse eller ønsker å stoppe abonnementet, kan dette gjøres enkelt ved å kontakte Pharmapolar AS på telefon 31 00 47 50 eller på e-post til kundeservice@pharmapolar.no. Oppsigelser og eventuelle endringer må meddeles kundeservice senest 14 dager før neste leveranse. Kunden må selv betale for leveranser som allerede er i postgangen ved oppsigelse.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelle miljøgebyr. Totalkostnad vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet (som porto, ekspedisjonsgebyr, osv.). Pharmapolar forbeholder seg retten til å foreta endringer i det løpende abonnementet, herunder priser og abonnementsvilkår. Eventuelle endringer vil bli varslet før de trer i kraft.

Betaling

Betaling skjer etterskuddsvis. Vi ber deg vennligst bruke den vedlagte giroen ved innbetaling. Påfør KID nr. ved annen betalingsmåte. For å unngå høye gebyrer ved for sen betaling ber vi deg vennligst overholde betalingsfristen. Ved utelatt betaling vil du bli belastet med den lovfestede påminnelsesavgiften som til en hver tid er gjeldende.

Reklamasjon/retur

Skulle du ha mottatt et produkt som er skadet eller feilekspedert, ber vi deg sende produktet i retur sammen med tilhørende faktura og en beskrivelse av årsak til retur.

Angrerett

Som kunde av Pharmapolar AS har du 14 dagers angrerett, jfr. Angrerettloven. Angreretten gjelder kun dersom produktet er i uforandret stand. Angrefristen løper fra den dagen du mottar din første forsendelse. Produktet må returneres innen rimelig tid, og eventuell returkostnad må dekkes av deg. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet som medfulgte din første forsendelse.

Personopplysninger

Pharmapolar AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger du som kunde oppgir til oss. Vi lagrer dine kundeopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor deg og for å kommunisere med deg om Pharmapolar og våre produkter via e-post, telefon, sms og post. Som abonnent godkjenner du at Pharmapolar kan kommunisere med deg. Samtykket er frivillig og er gyldig inntil det trekkes tilbake. Ved å henvende deg til vår kundeservice, kan du kreve personopplysninger rettet, slettet eller sperret etter personopplysningsloven.

Salgspant

Pharmapolar AS har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.